Thiết lập manual thời gian cho router Cisco

Posted: October 29, 2012 in CCNA

Hi all,

Việc thiết lập thời gian cho các thiết bị mạng trong hệ thống cho phép người quản trị mạng có thể nắm bắt được các tiến trình và event đã xảy ra trong hệ thống theo thời gian. Điều này đặc biệt hữu ích khi người quản trị mạng cần troubeshoot các lỗi xẩy ra trong mạng, từ đó tìm cách khắc phục trong thời gian sớm nhất. Trong bài này mình sẽ đề cập tới việc thiết lập thời gian cho router của Cisco

Để thiết lập thời gian cho router Cisco, bạn có thể sử dụng một trong 2 cách sau:

  1. Đồng bộ thời gian của router với thời gian của một NTP server
  2. Thiết lập thời gian theo hướng manual

Trong bài này mình sẽ chỉ bàn tới cách số 2, cách này không yêu cầu hệ thống của bạn phải có một NTP server nội bộ hoặc router phải có kết nối internet để đổng bộ thời gian với một NTP server ở xa.

Để show ra thời gian hệ thống trên router Cisco, bạn thực hiện như sau:


Để thiết lập thời gian cho router Cisco, bạn sử dụng lệnh sau:

clock set hh:mm:ss date month year

hoặc

clock set hh:mm:ss month date year

Kiểm tra lại thời gian của hệ thống sau khi cấu hình:

Tham khảo:

1. http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_1/configfun/configuration/guide/fcd303.html

2. http://www.tech-recipes.com/rx/1462/set-the-time-on-a-cisco-router-manually/

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2012

ledlong

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s